• Litwa
  • 21 października, 2015 16:44

Sejm chce zlikwidować okręgi jednomandatowe

Po tym jak Sąd Konstytucyjny orzekł, iż obecny tryb ustalania liczby wyborców w okręgach jednomandatowych jest sprzeczny z ustawą zasadniczą, pojawił się pomysł w ogóle zlikwidować okręgi jednomandatowe.

BNS
Sejm chce zlikwidować okręgi jednomandatowe

Fot. Ewelina Mokrzecka

O tym poinformował starosta frakcji socjaldemokratów Irena Šiaulienė, po naradzie z przewodniczącą sejmu.

„Po orzeczeniu Sądu Konstytucyjnego musimy na nowo wyznaczyć granice okręgów. Pod tym względem wszyscy są zgodni. Nasza frakcja zapoznała się z dwoma projektami. Pierwszy mówi o wyznaczeniu nowych granic, a drugi polega na zmianie systemu wyborczego. Wzorując się na naszych sąsiadach Łotwie i Estonii wprowadzić system proporcjonalny. Bo obecnie połowa sejmu jest wybierana w jeden sposób, a druga w drugi” – wyjaśniła posłanka.

Loreta Graužinienė powiedziała, że sejm ma tydzień na przedyskutowanie tej kwestii we frakcjach.

Pomysł z wprowadzeniem systemu proporcjonalnego spodobał się przewodniczącemu Głównej Komisji Wyborczej. „Jeśli sejm zdecyduje się na taki wariant, to wówczas będziemy mieli system, jak we wszystkich krajach młodej demokracji. Czyli taki sam system, jaki mają Estończycy, Łotysze, Polacy. Proporcjonalny system mają również kraje Skandynawskie” – skomentował Zenonas Vaigauskas.

Obecnie sejm liczy 141 posłów. 71 posłów wybiera się w okręgach jednomandatowych, a 70 spośród list partyjnych.

PODCASTY I GALERIE