• Litwa
  • 28 listopada, 2017 19:17

Sejm chce zapewnić ochronę osobom informującym o korupcji

We wtorek 70 głosami "za" Sejm przyjął ustawę o ochronie osób informujących o korupcji. Dziewięciu posłów wstrzymało się od głosu. Prawo wejdzie w życie w styczniu 2019 roku.

BNS
Sejm chce zapewnić ochronę osobom informującym o korupcji

Fot. BNS/Žygimantas Gedvila

Ustawa o ochronie informatorów przewiduje, że osoby, które poinformowały o możliwej korupcji czy innych naruszeniach w instytucjach będą miały zagwarantowaną ochronę, taką jak anonimowość czy nietykalność pracownika.

Od momentu złożenia doniesienia zakazane byłoby podejmowanie środków dyscyplinarnych wobec informatora, zwolnienie go z pracy, degradacja na niższe stanowisko, przeniesienie na inne miejsce pracy lub stosowanie wobec niego środków negatywnego oddziaływania takich jak zastraszanie, nękanie, groźby, zmniejszenie wynagrodzenia, zmiana godzin pracy i inne.

Taki zakaz obowiązywałby przez dwa lata od podjęcia ostatecznej decyzji w badaniu przedstawionej przez tę osobę informacji.

Przyjęcie ustawy zostało przyśpieszone między innymi z powodu ubiegania się Litwy o członkostwo w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

PODCASTY I GALERIE