• Litwa
  • 13 listopada, 2014 18:23

Sejm chce wzmocnić język litewski

Sejm będzie obradował nad projektem Ustawy konstytucyjnej o języku państwowym. 69 posłów poparło wniosek, a trzech wstrzymało się od głosu.

BNS
Sejm chce wzmocnić język litewski

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

„Ustawa będzie krokiem ku wzmocnieniu języka państwowego. Weźmie odpowiedzialność za rozwój i przyszłość języka” – powiedział poseł konserwatysta Valentinas Stundys, który zaprezentował projekt. Posłanka Vida Marija Čigriejienė, która również należy do konserwatystów, nawoływała posłów, aby poparli projekt. „Sądzę, że nie będzie ani jednego posła, który nie poprze tej konstytucyjnej ustawy” – zaapelowała posłanka.

Status „konstytucyjny” oznacza, że projekt może być zaaprobowany, jeśli poprze go 71 posłów, do zmiany istniejącego aktu prawnego potrzeba zgody 85 posłów.

Obecny projekt przewiduje m.in., że imiona i nazwiska obywateli, w dokumentach wydawanych przez instytucje państwowe lub samorządowe mogą być zapisywane tylko literami istniejącymi w litewskim alfabecie. W projekcie podkreślono, że imiona i nazwiska są zapisywane w męskiej i żeńskiej formie, jeśli przewiduje to gramatyka języka litewskiego.

Projekt Ustawy o języku państwowym stanowi, że w dokumentach instytucji państwowych i samorządowych, na znakach drogowych oraz w innych wypadkach przewidzianych przez ustawę, mogą być używane tylko oficjalne litewskie nazwy miejscowości. Tak samo w przypadku szyldów urzędów i spółek – muszą być zapisane w języku litewskim.

W projekcie istnieje zapis, że ustawa nie reguluje używania i promowania języka ojczystego przez osoby lub grupy należące do mniejszości narodowych i etnicznych, których prawa są określone w innych aktach prawnych.

Projekt ustawy przygotowała grupa robocza, która została powołana jeszcze w 2005 roku. Zdaniem pomysłodawców wcześniejsza ustawa potrzebuje uzupełnień i jest przestarzała.

PODCASTY I GALERIE