• Litwa
  • 13 września, 2022 9:36

Sejm będzie głosował nad przedłużeniem stanu wyjątkowego

We wtorek Sejm planuje głosować nad przedłużeniem stanu wyjątkowego, a obywatelom Rosji zostanie zakaz wjazdu do kraju.

BNS
Sejm będzie głosował nad przedłużeniem stanu wyjątkowego

Fot. BNS/Erikas Ovčarenko

W Sejmie odbędzie się głosowanie nad przedłożoną przez rząd uchwałą wprowadzającą stan wyjątkowy do 24 godzin 16 grudnia.

Stan wyjątkowy nie będzie już obowiązywał w całym kraju, jak obecnie, a jedynie na granicy z Rosją i Białorusią oraz w punktach kontroli granicznej znajdujących się poza terytorium odcinka granicznego, tj. lotniska w Wilnie i Kownie, dworcu kolejowym w Wilnie itp.

Ponadto, jeśli Litwa, Łotwa, Estonia i Polska zgodzą się nie przyjmować obywateli rosyjskich, ich wjazd do kraju zostanie ograniczony od 16 września.

Państwowa Służba Graniczna będzie musiała dopilnować, aby przez zewnętrzną granicę Unii Europejskiej (UE) na terytorium Litwy wjeżdżali tylko obywatele rosyjscy, którzy spełniają ustalone przez rząd kryteria.

Kraje powiedziały w zeszłym tygodniu, że podróżowanie po UE jest przywilejem, a nie prawem człowieka, i że niedopuszczalne jest, aby obywatele państwa-agresora mogli swobodnie podróżować po Europie, podczas gdy ludzie na Ukrainie są torturowani i zabijani.

Przyjazd obywateli rosyjskich podróżujących w celach turystycznych, kulturalnych, sportowych i biznesowych do strefy Schengen będzie ograniczony przez przyjęcie krajowych środków tymczasowych przez każde państwo i musi wejść w życie w każdym z nich z osobna do 19 września.

Na Litwie decyzja jest wdrażana w trybie nadzwyczajnym. Tylko dysydenci, bojownicy o wolność, niezależni dziennikarze, inne osoby przybywające ze względów humanitarnych i członkowie ich rodzin, a także członkowie rodzin obywateli UE, marynarze, osoby przejeżdżające przez Kaliningrad i posiadające długoterminową wizę kategorii „D” będą wpuszczani do kraju.

PODCASTY I GALERIE