• Litwa
  • 10 grudnia, 2019 15:11

Sejm: 3 proc. próg wyborczy i budżet uchwalony w drugim czytaniu

Dzisiejsze obrady Sejmu przyniosły mieszkańcom Litwy dwie ważne decyzje. W drugim czytaniu został przyjęty budżet oraz obniżony próg wyborczy.

BNS
Sejm: 3 proc. próg wyborczy i budżet uchwalony w drugim czytaniu

Fot. Roman Niedźwiecki

Sejm zgodził się na obniżenie progu wyborczego do 3 proc., co ma ułatwić dostanie się do Sejmu małym partiom. Za przyjęciem odpowiedniej poprawki do ustawy o wyborach sejmowych głosowało 60 posłów, 1 był przeciwko, a 8 wstrzymało się od głosu

Próg wyborczy to minimalny procent poparcia wyborców uprawniający partię lub komitet wyborczy do uczestniczenia w rozdziale mandatów. Obecnie wynosi on 5 proc. dla partii oraz 7 proc. dla ugrupowań startujących w bloku (koalicji).

W  drugim czytaniu Sejm uchwalił budżet państwa na przyszły rok. Za przedstawionym przez rząd projektem budżetu głosowało 70 posłów, 11 było przeciwko, 27 wstrzymało się od głosu.

Według danych Ministerstwa Finansów, po pierwszym czytaniu po zrewidowaniu budżetu na 2020 roku jego wydatki wzrosły o 55 mln euro. W udoskonalonym projekcie budżetu wynagrodzenia pracowników kultury od 1 stycznia 2020 roku, natomiast wynagrodzenia pracowników oświaty – od 1 września 2020 roku wzrosną o 10 proc. w porównaniu do końca roku 2019.

„Budżet jest realistyczny, oparty na kompromisach z wieloma środowiskami, zbilansowany, w pełni odpowiadający przepisom dyscypliny fiskalnej (…), skierowany również na zmniejszenie ubóstwa” – podczas prezentacji projektu budżetu w sejmie powiedział minister finansów Vilius Šapoka.

„Do rządu projekt trafił pozbawiony dochodów w związku z przyjetymi zmianami, dotyczącymi wprowadzenia akcyz, podatków od środków transportu, nieruchomości, uczestników rynków finansowych oraz duzego handlu“ – dodał minister.

Tzw. pieniądze na dziecko od 1 stycznia 2020 roku dla dzieci niepełnosprawnych, pochodzących z rodzin wielodzietnych oraz nisko uposażonych wzrosną o 20 euro w porównaniu do roku bieżącego(z 70 do 90 euro), natomiast od 1 lipca 2020 roku wzrosną o kolejne 10 euro i wyniosą 100 euro. Od 1 lipca większe o 10 euro będa również świadczenia wypłacane dla wszystkich innych dzieci – wyniosą 60 euro miesięcznie (obecnie – 50 euro).  

Średnia emerytura dla osób w powszechnym wieku emerytalnym wzrośnie o 30 euro (od 345 do 375 euro), natomiast średnia emerytura z wymaganym stażem pracy wzrośnie o 32,5 euro (od 364,5 do 397 euro).

Minimalne miesięczne wynagrodzenie wzrośnie o 52 euro (z 555 do 607 euro).

W przyszłorocznym budżecie największa jego część przeznaczona zostanie na opiekę społeczną – 6,16 mld euro.    

W 2020 roku dochody budżetów samorządowych wzrosną o 337,6 mln euro (o 11,4 proc.). Stworzone zostaną bardziej elastyczne warunki kredytów – samorządy będą mogły zaciągnąć kredyt w wysokości do 10 proc. od dochodów.

Przyjęcie budżetu na przyszły rok planowane jest 17 grudnia br.

PODCASTY I GALERIE