• Litwa
  • 21 marca, 2016 12:59

Sędziowie Sądu Najwyższego: Sąd przekroczy swoje kompetencje uniewinniając Ulbinaitė

Trzech sędziów Litewskiego Sądu Najwyższego oświadczyło, że sąd, który uniewinnił rzeczniczkę prasową prezydent Daivę Ulbinaitė, przekroczył swoje kompetencje i nie podjął się wszelkich środków, by ustalić istotne dla sprawy okoliczności.

BNS
Sędziowie Sądu Najwyższego: Sąd przekroczy swoje kompetencje uniewinniając  Ulbinaitė

Fot. BFL/Tomas Urbelionis

Zdaniem sędziów, zgromadzone w sprawie dane ocenione zostały „w sposób selektywny, powierzchowny i wybiórczy” a Wileński Sąd Okręgowy naruszył kompetencje orzekając, że Departament Bezpieczeństwa Państwa bezpodstawnie uznał informację za tajemnicę państwową.

Oddzielną opinię podpisali sędziowie Dalia Bajerčiute, Vytautas Masiokas i Alvydas Pikelis.

Przypomnijmy, Litewski Sąd Najwyższy ostatecznie uniewinnił w tym miesiącu rzeczniczkę prasową prezydent Daivę Ulbinaite w procesie dotyczącym ujawnienia tajemnicy państwowej.

PODCASTY I GALERIE