Litwa
BNS

Sędziowie Sądu Najwyższego: Sąd przekroczy swoje kompetencje uniewinniając Ulbinaitė

Trzech sędziów Litewskiego Sądu Najwyższego oświadczyło, że sąd, który uniewinnił rzeczniczkę prasową prezydent Daivę Ulbinaitė, przekroczył swoje kompetencje i nie podjął się wszelkich środków, by ustalić istotne dla sprawy okoliczności.

Zdaniem sędziów, zgromadzone w sprawie dane ocenione zostały „w sposób selektywny, powierzchowny i wybiórczy” a Wileński Sąd Okręgowy naruszył kompetencje orzekając, że Departament Bezpieczeństwa Państwa bezpodstawnie uznał informację za tajemnicę państwową.

Oddzielną opinię podpisali sędziowie Dalia Bajerčiute, Vytautas Masiokas i Alvydas Pikelis.

Przypomnijmy, Litewski Sąd Najwyższy ostatecznie uniewinnił w tym miesiącu rzeczniczkę prasową prezydent Daivę Ulbinaite w procesie dotyczącym ujawnienia tajemnicy państwowej.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!