• Litwa
  • 23 kwietnia, 2015 14:20

Schetyna: Potrzeba konkretnych działań ze strony litewskiej

Szef MSZ Polski Grzegorz Schetyna powiedział w czwartek w Sejmie RP, że dalszemu pogłębieniu kontaktów z Litwą służyłoby podjęcie przez stronę litewską konkretnych działań na rzecz przestrzegania polsko-litewskiego traktatu z 1994 r. w punktach odnoszących się do respektowania praw mniejszości etnicznych.

PAP
Schetyna: Potrzeba konkretnych działań ze strony litewskiej

Fot. PAP

„Dalszemu pogłębieniu kontaktów z Litwą służyłoby podjęcie przez stronę litewską konkretnych działań na rzecz przestrzegania polsko-litewskiego traktatu dwustronnego z 1994 roku w punktach odnoszących się do respektowania praw mniejszości etnicznych” – powiedział szef MSZ.

Schetyna zadeklarował, że Polska będzie intensywnie rozwijać współpracę z Wielką Brytanią, która – wyraził nadzieję – pozostanie naszym partnerem w UE i państwem podobnie myślącym w zakresie polityki wschodniej, polityki energetycznej czy liberalizacji handlu. Powiedział też, że ważne będzie utrzymanie dialogu z Francją, m.in. poprzez realizację programu współpracy na lata 2014–2019.

Szef MSZ ocenił, że ważnymi partnerami europejskimi Polski są też kraje Beneluksu. Zadeklarował, że w duchu bliskiej współpracy ze Stolicą Apostolską, Polska wspiera przygotowania do organizacji Światowych Dni Młodzieży, w lipcu 2016 roku w Krakowie. Jak dodał, dynamicznie rozwija się również współpraca z Rumunią i w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

Powiedział, że MSZ dąży do dalszego zacieśnienia współpracy w regionie Morza Bałtyckiego, gdzie możemy liczyć na doskonałą współpracę z naszymi solidnymi partnerami – krajami nordyckimi, zwłaszcza Szwecją i Danią, oraz bałtyckimi, szczególnie Estonią i Łotwą.

Schetyna zapewnił, że Polsce zależy na trwałej stabilizacji i modernizacji państw Bałkanów Zachodnich. „Będziemy nadal przekazywać państwom tego regionu nasze doświadczenia z okresu transformacji i akcesji do UE, a także udzielać wsparcia politycznego oraz eksperckiego” – zadeklarował.

PODCASTY I GALERIE