• Litwa
  • 26 czerwca, 2017 17:28

Samorządy będą walczyły z handlem ludźmi

Resort spraw wewnętrznych proponuje samorządom zakładanie specjalnych komisji koordynacyjnych mających na celu przeciwdziałanie handlu ludźmi.

BNS
Samorządy będą walczyły z handlem ludźmi

Fot. PAP

Takie komisje już w najbliższym czasie utworzą samorządy kowieński i tauroski. Po nich – inne samorządy.

Litewski organy praworządności coraz częściej mają do czynienia z badaniem spraw związanych z handlem ludźmi. O ile wcześniej najczęstrzym zjawiskiem było wywożenie dziewcząt i zmuszania je do uprawiania prostytucji, to dzisiaj mówi się o tym, ze ludzie są wywożeni za granicę, gdzie są zmuszani do kradzieży i popełniania innych przestępstw.

W ubiegłym roku oficjalnie 45 osób padło ofiarą handlu ludźmi.
W Sejmie odbyło się dzisiaj forum – dyskusja poświęcona problemowi współczesnej formie niewolnictwa zatytułowana „Handel ludźmi: globalizacja, wartości, wykluczenie społeczne oraz znaczenie partnerstwa”.

PODCASTY I GALERIE