• Litwa
  • 8 marca, 2020 11:49

Samorządy: Dyrektor szkoły nie musi mieć wykształcenia pedagogicznego

Samorządy opowiadają się za zmianą wymogów wobec dyrektorów placówek oświatowych - proponują, by kierownik szkoły czy przedszkola nie musiał posiadać wyształcenia pedagogicznego.

BNS
Samorządy: Dyrektor szkoły nie musi mieć wykształcenia pedagogicznego

Fot. Joanna Bożerodska

Jak zaznacza Mindaugas Sinkevičius z Litewskiego Stowarzyszenia Samorządów, szef placówki oświatowej zajmuje się organizacją pracy, tworzeniem planów, zarządzaniem personelem i podejmuje decyzje gospodarcze. „Czy po to musi być pedagogiem?” – rozważa Sinkevičius.

Od początku tego roku na Litwie aż 105 szkół i 94 przedszkola nie miały dyrektorów. Z danych stowarzyszenia wynika, że w tym roku kolejnych 400 szefów placówek oświaty kończy pełnienie obwiązków. Jednak Giedrius Krasauskas z Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu uważa, że pomysł wymaga głębokiej analizy, ponieważ szef placówki odpowiada też za przygotowanie i realizację planu nauczania.

Zgodnie z obecnym regulaminem, kandydat na dyrektora placówki oświatowej powinien przejść 2 etapy rekrutacji – najpierw w Narodowej agencji oświaty, a później w samorządzie, w którym znajduje się placówka. Szacuje się, że w ostatnich latach pierwszy etap pomyślnie przechodziło około 1/3 kandydatów. Obecnie ministerstwo proponuje zsumować punkty, jakie kandydat zbiera podczas obu etapów, maksymalna liczba to 50 punktów. Kandydat mógłby zostać dyrektorem placówki po zdobyciu co najmniej połowy, czyli 25 punktów. Taki pomysł popierają zarówno samorządy, jak tak też Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół.

PODCASTY I GALERIE