• Litwa
  • 3 czerwca, 2013 15:19

Sąjūdis przestrzega przed „szantażem zmiany alfabetu”

Litewski ruch narodowowyzwoleńczy Sąjūdis, który dzisiaj (3 czerwca) obchodzi rocznicę 25-lecia założenia, apeluje o niedopuszczenie na Litwie możliwości zapisu nazwisk, nazw ulic i miejscowości w języku nielitewskim, m.in. polskim.

zw.lt
Sąjūdis przestrzega przed „szantażem zmiany alfabetu”

,,Należy wreszcie zaniechać dyskryminacji języka litewskiego, jednego z najstarszych języków grupy indoeuropejskiej, zaprzestać prób zawężania możliwości używania go w różnych sferach” – powiedział w poniedziałek w Sejmie podczas rocznicowych obchodów członek grupy inicjatywnej założenia Sąjūdisu, przewodniczący Litewskiej Narodowej Komisji UNESCO Romas Pakalnis. Zaapelował on o nieugięcie się ,,przed szantażem zmiany alfabetu” litewskiego.

Jak donoszą media, w sobotę podczas XIV zjazdu Sąjūdisu została przyjęta rezolucja, w której wyraża się kategoryczny sprzeciw wobec planów władz kraju umożliwienia Polakom, obywatelom Litwy, zapisu swych nazwisk w dokumentach w formie oryginalnej. Sąjūdis nie zgadza się też z planami uprawomocnienia dwujęzycznych tablic z nazwali ulic w miejscowościach zwarcie zamieszkałych przez mniejszość.

Podczas poniedziałkowego uroczystego posiedzenia w Sejmie z udziałem przedstawicieli najwyższych władz kraju na czele z prezydent Dalią Grybauskaitė, Romas Pakalnis podkreślił, że ,,jeżeli będzie taka potrzeba, ludzie Sąjūdisu działaniami prawnymi pomogą władzom określić się w kwestii obrony narodowego interesu, obrony statusu języka państwowego”.

W rozmowie z Radiem Znad Wilii poseł Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, prezes Związku Polaków na Litwie Michał Mackiewicz, przyznał, że takie działania Sąjūdisu, a także innych litewskich ugrupowań radykalnych, powodują zwłokę władz kraju w podjęciu decyzji dotyczących projektów ustawy o pisowni nazwisk i ustawy o mniejszościach narodowych”.

,,W tych kwestiach potrzebna jest decyzja polityczna, a nie ma odważnego, który by ją przyjął. Wszyscy obawiają się reakcji radykałów” – powiedział Mackiewicz.

PODCASTY I GALERIE