• Litwa
  • 30 lipca, 2015 13:34

Sąd zezwolił na literkę „W” w metryce ślubu

Wileński Sąd Rejonowy, we czwartek, zobowiązał Urząd Stanu Cywilnego zezwolić Litwince, która wyszła za mąż za Belga, zapisać w oficjalnych dokumentach nazwisko z literką „W”.

BNS
Sąd zezwolił na literkę „W” w metryce ślubu

Fot. EFHR

„Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) cieszy się, że dzisiaj 30 lipca  Dzielnicowy Sąd m. Wilno przyjął przełomowe orzeczenie zmieniające pogląd na pisownię imion i nazwisk w oryginale” – poinformowała Fundacja.

Rzecznik prasowy sądu Guoda Paužaitė potwierdziła, że taka decyzja została podjęta. Sąd zobowiązał Urząd Stanu Cywilnego zmienić w metryce nazwisko obywatelki Litwy z „Pauvels” na „Pauwels“.

Narazie decyzja sądu dotyczy tylko zapisu nazwiska w metryce ślubnej.

Decyzja sądu może być zaskarżona w ciągu 7 dni.

Z tej okazji Europejska Fundacja Praw Człowieka wydała oświadczenie:

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) przyjęła z zadowoleniem przełomowe orzeczenie Dzielnicowego Sądu m. Wilno zmieniającego doktrynę Litwy na pisownię imion i nazwisk w oryginale. Sąd zezwolił, aby w nazwisku obywatelki Litwy wpisana została litera „w“. W związku z przyjętym orzeczeniem, dzisiaj (30 lipca) o godz. 14 EFHR organizuje konferencję prasową w Agencji Prasowej BNS.

EFHR od lat podkreślała, że prawo do zapisu imienia i nazwiska w oryginale jest jednym z podstawowych praw człowieka, wynikającym z prawa do życia prywatnego i osobistego. Prawo do życia prywatnego, to nie tylko prawo do nazwiska, czy imienia, ale również prawo do ich zmiany.
15 marca 2014 r. Urząd Stanu Cywilnego miasta Wilno, wydał wnioskodawcom akt ślubu w którym obywatelce Litwy w nazwisku wpisano literę „v” (Pauvels), a jej mężowi (obywatelowi Belgi), pozostawiono nazwisko w formie oryginalnej, tzn. z literą „w” (Pauwels). W lutym b.r. przy pomocy prawników EFHR zwrócono się do Dzielnicowego Sądu m. Wilno o zmianę zapisu nazwiska na „Pauwels”. W przedstawionych w skardze argumentach podkreślono, że nieprawna i nieuzasadniona odmowa zarejestrowania nazwiska współmałżonka w formie oryginalnej narusza prawo wnioskodawcy i jej rodziny do życia prywatnego, prawo pielęgnowania swojej kultury, języka, religii, a także ich dyskryminuje oraz stwarza poważne trudności administracyjne, zawodowe i osobiste.

Dzielnicowy Sąd m. Wilno w swoim orzeczeniu z dnia 30 lipca anulował decyzję Urzędu Stanu Cywilnego i zobowiązał Urząd do zmiany nazwiska wnioskodawcy na „Pauwels” oraz wydania nowego aktu ślubu. Sąd argumentował, że życie prywatne jednostki i nienaruszalność życia rodzinnego powinno być priorytetem przed dążeniem państwa do ochrony litewskiej tożsamości kulturowej. Sąd zwrócił uwagę na to, że należy brać pod uwagę nowe okoliczności, które pojawiły się po wstąpieniu Litwy do Unii Europejskiej (EU): wolny przepływ osób i brak wewnętrznych granic w UE. Tym samym ograniczenie prawa osób do wybrania swojego nazwiska, które nie narusza porządku publicznego i moralności, jest niezgodne. Oprócz tego, zdaniem Sądu nazwisko dzieci współmałżonków różniłoby się od nazwiska matki lub ojca, w ten sposób ograniczając ich prawa i interesy. Sąd oparł się również na tym, że na Litwie już są zarejestrowane osoby, w których imieniu lub nazwisku jest używana litera „w”.

PODCASTY I GALERIE