• Litwa
  • 14 czerwca, 2016 12:18

Sąd: Mustafa al-Hawsawi nie był więziony na Litwie

Litewski wymiar sprawiedliwości nie posiada dowodów na to, by podejrzany o organizowanie ataku terrorystycznego z 11 września, obywatel Arabii Saudyjskiej Mustafa al-Hawsawi, mógł być więziony i torturowany w tajnym więzieniu CIA na Litwie - orzekł Wileński Sąd Rejonowy.

BNS
Sąd:  Mustafa al-Hawsawi nie był więziony na Litwie

Fot. historycommons.org

Sąd odrzucił wniosek Hausawi o przyznanie mu statusu osoby poszkodowanej, uzasadniając, że skarga jest oparta na wykluczających się nawzajem danych i domniemywaniach.

Zdaniem adwokatki Ingridy Botyrienė, która wniosła skargę i reprezentuje organizację pozarządową Redress z siedzibą w Londynie, o rzekomym przetrzymywaniu jego klienta mówi raport komisji senatu USA oraz informacje pochodzące z organizacji pozarządowych.

„W tym konkretnym wypadku nie można powoływać się na odtajnioną i niesprecyzowaną informację i w ten sposób uznać człowieka za poszkodowanego” – napisał w uzasadnieniu sąd.

Ingrida Botyrienė poinformowała, że wyrok zostanie zaskrżony.

Litwa jest jednym z trzech krajów Europy Środkowej (obok Rumunii i Polski) w których – według organizacji praw człowieka i adwokatów osób przetrzymywanych przez CIA – działały tajne więzienia. Na Litwie więzienie miało znajdować w ośrodku jeździeckim pod Wilnem w miejscowości Antaviliai.

Więzienie miało funkcjonować w latach 2004-2005.

PODCASTY I GALERIE