• Litwa
  • 30 października, 2014 12:38

Sąd Konstytucyjny: Zwrot ziemi nie tylko w naturze

Własność gruntów może być przywrócona nie tylko w naturze, postanowił Sąd Konstytucyjny.

BNS
Sąd Konstytucyjny: Zwrot ziemi nie tylko w naturze

Fot. BFL/Tomas Urbelionis

W opinii SK z konstytucji nie wynika, że własność ziemi może być przywrócona tylko w naturze. ,,Uzasadnione i zgodne z prawem wykupienie obiektów w drodze przywrócenia prawa własności jest zgodne z wymaganiami konstytucji. W związku z tym brak jest powodów do twierdzenia, że sporny przepis prawny przeczy zasadom konstytucyjnym, których nieodłączną zasadą jest ochrona uzasadnionych oczekiwań” – napisano w uzasadnieniu SK.

SK badał, czy Ustawa o przywróceniu prawa własności jest zgodna z Konstytucją RL.

PODCASTY I GALERIE