• Litwa
  • 2 marca, 2018 16:53

Sąd Konstytucyjny: Zwolnienie Miliusa zgodne z Konstytucją RL

Zdymisjonowanie byłego dyrektora Państwowej Służby Żywności i Weterynarii  Joana Miliusa było zgodne z Konstytucją RL i Ustawą o rządzie RL – orzekł dzisiaj Sąd konstytucyjny. Orzeczenie jest prawomocne.

BNS
Sąd Konstytucyjny: Zwolnienie Miliusa zgodne z Konstytucją RL

Fot. BNS/Julius Kalinskas

Zwolniony urzędnik domagał się anulowania decyzji rządu Algirdasa Butkevičiusa sprawie jego zwolnienia oraz rekompensaty pieniężnej za wymuszoną nieobecność w pracy.

W orzeczeniu Sądu Konstytucyjnego napisano, że zdymisjonowanie Miliusa było zgodne z Konstytucją RL oraz ustawą o rządzie RL. Orzeczenie jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu.

Milius był oskarżony o nadużycie stanowiska oraz bezprawną współpracę z posłem na Sejm Petrasem Gražulisem. Za pośrednictwem Gražulisa spółka „Judex“ miała rzekomo wywrzeć wpływ na szefa Służby Żywności i Weterynarii.

PODCASTY I GALERIE