• Litwa
  • 9 lutego, 2022 13:05

Sąd Konstytucyjny umorzył sprawę paszportu możliwości

Sąd Konstytucyjny w środę umorzył sprawę prawowitości paszportu możliwości.

BNS
Sąd Konstytucyjny umorzył sprawę paszportu możliwości

Fot. bns foto/Paulius Peleckis

Według niego, taka decyzja została podjęta z uwagi na fakt, że Rząd unieważnił swoją decyzję nakładającą ograniczenia z paszportem możliwości.

Sąd stwierdza, że ​​ocena przestarzałej regulacji byłaby bezsensowna.

Sąd bada nieaktualne ustawodawstwo tylko wtedy, gdy występuje o nie inne sądy, ponieważ muszą one zamknąć sprawy, lub osoby, które wyczerpały wszystkie inne środki prawne, ponieważ jest to konieczne, aby umożliwić im obronę ich konstytucyjnych praw lub wolności.

„Sąd Konstytucyjny, podkreślając możliwość oceny zgodności z Konstytucją aktów prawnych, których nie można już stosować, ponieważ miały one na celu uregulowanie stosunków już nieistniejących, podkreślił, że jakakolwiek ingerencja podmiotów ustawodawczych w taką regulację prawną nie jest już możliwa” – powiedział Sąd Konstytucyjny w środę.

„Taka interwencja byłaby bezsensowna, irracjonalna, ponieważ oznaczałaby, że zainteresowani ustawodawcy regulują – a zatem starają się zmienić przeszłość” – powiedział.

Zdaniem Sądu Konstytucyjnego zgodność paszportu możliwości z podstawowym prawem danego kraju byłaby badana tylko wtedy, gdyby wystąpił o to inny sąd.

Rząd zawiesił paszport możliwości od soboty ze względu na zmiany sytuacji epidemiologicznej w związku ze szczególnie szybkim rozprzestrzenianiem się szczepu Omikron.

Grupa opozycyjnych parlamentarzystów zapytała jesienią ubiegłego roku, czy uchwała rządu w sprawie paszportu możliwości jest zgodna z podstawowym prawem kraju.

Stoją na stanowisku, że paszport możliwości nie tylko segregował ludzi, dyskryminował ich poszczególne grupy, ale także ograniczał prawa człowieka do edukacji, prawo do swobodnego wyboru pracy, prawo do zgromadzeń, swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, prawo do otrzymywania usług.

Petycję podpisało 36 posłów na Sejm należących do opozycyjnych frakcji Litewskiego Związku Rolników i Zielonych, Partii Pracy, Partii Regionów i Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej.

Sprzeciw Sądu Konstytucyjnego odwołał się od rządowego dekretu ogłaszającego stan wyjątkowy w kraju z powodu pandemii koronawirusa. To rozporządzenie, wielokrotnie nowelizowane, nakłada różne ograniczenia działalności, w tym różne warunki dla posiadaczy paszportów możliwości oraz osób niezaszczepionych i nie chorujących COVID-19, które do soboty miały inne warunki.

Decyzja o odmowie wydania paszportu możliwości w zeszłym tygodniu była motywowana faktem, że ryzyko zakażenia koronawirusem zarówno u osób nieszczepionych, jak i w pełni zaszczepionych lub przechorowanych tą chorobą pozostaje wraz z rozprzestrzenianiem się szczepu Omikron.

Według Ministerstwa Zdrowia w takiej sytuacji funkcja paszportu możliwości jako środka masowego przechowywania uległa znacznemu ograniczeniu. Jednak podczas spotkania rządowego ministrowie podkreślili, że paszport możliwości pozostaje w arsenale walki z koronawirusem, można go wykorzystać w razie potrzeby.

PODCASTY I GALERIE