Litwa
BNS

Sąd Konstytucyjny miałby przyjmować również skargi indywidualne

Sejmowi zostanie dzisiaj przedstawiona poprawka, po przyjęciu której zostałaby uprawomocniona skarga indywidualna do Sądu Konstytucyjnego.

Zgodnie z poprawką każdy, kto uważa, ze orzeczenie sądu może nie być zgodne z Konstytucją, będzie mógł złożyć wniosek do Sądu Konstytucyjnego.

Przewodniczący Sądu Konstytucyjnego Dainius Žalimas tłumaczy, że w ten sposób byłaby zapewniona lepsza ochrona praw osób fizycznych, ponieważ nie wszystkie ważne sprawy docierają obecnie do Sądu Konstytucyjnego.

Sądy poniekąd coraz rzadziej zwracają się do Sądu konstytucyjnego. od 2010 roku liczba wniosków zmniejszyła się ośmiokrotnie.

Žalimas twierdzi, ze sądy unikają składania wniosków w Sądzie Konstytucyjnym, ponieważ w przypadku powrotu sprawy, czują się urażone.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!