• Litwa
  • 5 sierpnia, 2020 14:24

Są wyniki. Jak poszło polskim szkołom na maturze?

Dzisiaj Krajowa Agencja Edukacji podała wyniki egzaminów maturalnych. Niestety są złe, a specjaliści nie ukrywają, że w ub. roku maturzystom poszło znacznie lepiej. Najbardziej zasmuca wiedza z matematyki, którą nie zdał co trzeci uczeń. Jak poszło polskim szkołom na maturze?

zw.lt
Są wyniki. Jak poszło polskim szkołom na maturze?

Fot. BNS/Irmantas Gelūnas

Minister Edukacji, Nauki i Sportu Algirdas Monkevčius zapowiada zmiany od września w kształceniu ogólnym i większą pomoc uczniom ze względu na słabe wyniki państwowej matury z matematyki. Według niego od września szkoły zaczną wdrażać zaktualizowany program nauczania ogólnego.

,,Od tego roku szkolnego zmiany zostaną wprowadzone w niektórych szkołach, a później staną się powszechne. Uczniowie muszą być zainteresowani i zmotywowani do umiejętności analitycznych i matematycznych” – powiedział minister.

Według Krajowej Agencji Edukacji, ok. jednej trzeciej uczniów, którzy przystąpili do ​​państwowego egzaminu dojrzałości z matematyki, nie zdała go. W ub. roku egzaminu z matematyki nie złożyło mniej niż jedna piąta maturzystów.

 Jak wypadły polskie szkoły na innych popularnych egzaminach?

Jak poinformowała Asta Ranonytė wicedyrektor Krajowej Agencji Edukacji, państwowy egzamin z matematyki składało 392 uczniów. 122 nie zdało, co odzwierciedla ogólnokrajowe tendencje. Jeden uczeń z polskiej szkoły zdobył ,,setkę” z matematyki. 

Państwowy litewski nie zdało 86 uczniów z polskich polskich, natomiast możemy się pochwalić jedną ,,setką”. 

Język polski – zdało 99,6 proc. Najwyższe oceny 9-10 otrzymało 26,96 proc. 

Historię pomyślnie zdali wszyscy abiturienci polskich szkół, którzy przystąpili do tego egzaminu (119 osób). Również dobrze poszło na egzaminie z geografii – składało 34 uczniów (wszyscy zaliczyli).

Do biologii przystąpiło 104 uczniów polskich szkół. Udało się zdobyć nawet jedną ,,setkę”, ale 5 maturzystów nie zdało. 

PODCASTY I GALERIE