• Litwa
  • 28 czerwca, 2019 17:34

Są pierwsze wyniki egzaminów maturalnych

Dziś maturzyści poznali pierwsze wyniki egzaminów maturalnych – z chemii, fizyki, języków francuskiego i niemieckiego. Jak poinformowało Narodowe Centrum Egzaminacyjne, do egzaminu z chemii przystąpiło w tym roku 1 263 abiturientów. Egzamin zaliczyło prawie 98 proc. kandydatów.

BNS
Są pierwsze wyniki egzaminów maturalnych

Fot. Joanna Bożerodska

Najwyższą ocenę (100 punktów) uzyskało 3,17 proc. zdających. Przed rokiem „setkowiczów” było o ponad połowę mniej.

Spośród 2 371 osób, które przystąpiły do egzaminu z fizyki, zdało go ponad 96 proc. Najwyższe oceny otrzymało ponad 2 proc. maturzystów. Jak podkreśla Centrum Egzaminacyjne, to największa liczba „setkowiczów” w ciągu ostatnich lat. W ubiegłym roku najwyższą ocenę z egzaminu z fizyki uzyskało zaledwie 0,64 proc.

Egzaminy z języka francuskiego i niemieckiego należą do najmniej popularnych. W tym roku zdawało je odpowiednio 17 i 76 abiturientów. Egzamin z francuskiego złożyli wszyscy, którzy przystąpili do niego, a jeden ze zdających otrzymał najwyższą ocenę. Egzamin z niemieckiego nie zaliczyły dwie osoby, a 100 pkt uzyskało 18 osób.

Jak podkreśla Centrum Egzaminacyjne, liczba maturzystów przystępujących do egzaminów z francuskiego i niemieckiego w ostatnich latach maleje, ale ich wyniki są coraz lepsze. 4 lipca zostaną ogłoszone wyniki egzaminów maturalnych z biologii, technologii informacyjnych, języka litewskiego i literatury oraz języka angielskiego.

11-12 lipca poznamy wyniki z pozostałych egzaminów – geografii, historii, języka rosyjskiego i matematyki.

PODCASTY I GALERIE