• Litwa
  • 2 sierpnia, 2020 8:52

Rzeźba Chrystusa wróciła na Litwę

Drewniana rzeźba „Zmartwychwstały Chrystus” została w tym tygodniu zwrócona na Litwę zgodnie z Konwencją Rady Europy o nielegalnym wywozie dóbr kultury.

BNS
Rzeźba Chrystusa wróciła na Litwę

Fot. Evgenia Levin/bernardinai.lt

Przywieziona z Austrii późnogotycka drewniana rzeźba z XVI wieku „Zmartwychwstały Chrystus” będzie przechowywana w Narodowym Muzeum Sztuki – poinformowało Ministerstwo Kultury.

Rzeźba z kolekcji księdza Ričardasa Mikutavičiusa została nielegalnie wywieziona z Litwy w latach 2000–01.

Powrót rzeźby na Litwę trwał ponad dziesięć lat – tyle czasu potrzeba było na badania identyfikacyjne rzeźby prowadzone w Wiedniu, które ostatecznie potwierdziły, że badana rzeźba jest faktycznie poszukiwanym dobrem kulturowym nielegalnie wywiezionym z Litwy.

„Był to długi i skomplikowany proces, który zaangażował wiele instytucji kulturalnych z kraju, jak i zagranicznych dyplomatów. Dzięki wspólnym wysiłkom skarb wreszcie wraca na Litwę” – powiedział minister kultury Mindaugas Kvietkauskas.

Ministerstwo Kultury zwraca uwagę, że jest to pierwszy przypadek, w którym zgodnie z Dyrektywą Rady Europy w sprawie zwrotu dóbr kultury wywiezionych nielegalnie z terytorium państwa członkowskiego, dobra kultury wracają na Litwę.

Jak podaje wiceminister kultury Ingrida Veliutė, rzeźba „Chrystus Zmartwychwstały”, o której pisał już w 1930 r. Paulius Galaunė, historyk sztuki i pionier profesjonalnego muzealnictwa, w 1928 r. trafiła do kolekcji generała Vladasa Nagevičiusa przebywającego przez jakiś czas na dworku Babtynas w Żmujdkach.

W latach 1992–96 rzeźba należała już do księdza R. Mikutavičiusa, kiedy to została przekazana Centrum Renowacji Dóbr Kultury im. Pranasa Gudynasa w Litewskim Muzeum Sztuki.

PODCASTY I GALERIE