• Litwa
  • 7 stycznia, 2022 14:25

Rzeka Danė w Kłajpedzie jest zanieczyszczona olejem napędowym i zużytym olejem

Jak poinformowało w piątek Ministerstwo Środowiska na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez Agencję Ochrony Środowiska, rzeka Danė w Kłajpedzie była zanieczyszczona mieszanką powietrzną oleju napędowego i zużytego oleju.

BNS
Rzeka Danė w Kłajpedzie jest zanieczyszczona olejem napędowym i zużytym olejem

Fot. scanpix.lt/Aurelija Jašinskienė

Dalsze dochodzenie w sprawie incydentu na zlecenie Departamentu Ochrony Środowiska, 1 stycznia, agencja pobrała również próbkę z ujścia wód powierzchniowych na moście Biržai w pobliżu rzeźby Undinėlė, gdzie nie znaleziono produktów naftowych.

3 stycznia pobrano próbki wody na obszarze wodnym stanowego portu w Kłajpedzie. Stężenie produktów naftowych przy postoju 57 wynosiło 0,44 miligrama na litr (mg/l), a przy postoju 59 wynosiło 28 mg/l (limit stężenia wynosi 0,2 mg/l).

Według ministerstwa, chociaż w Danė nadal znajdują się ślady zanieczyszczeń, zanieczyszczenie ma charakter lokalny, najważniejszym celem ekologów jest odnalezienie winowajcy zanieczyszczenia.

Departament Środowiska wciąż czeka na wideo od dyrekcji portu zrobionego podczas zbierania dowodów.

Sytuacja awaryjna pozostaje aktualna. Na początku przyszłego tygodnia zaplanowano posiedzenie Komisji ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w Kłajpedzie.

Po wykryciu zanieczyszczającego winowajca będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania za szkody wyrządzone środowisku, które zostaną obliczone i zidentyfikowane po zebraniu wszystkich niezbędnych danych.

Tydzień temu w Danė zaobserwowano zanieczyszczenie produktami naftowymi, a w związku z tym incydentem ogłoszono stan wyjątkowy. Nie został on odwołany z powodu nowych plam olejowych.

PODCASTY I GALERIE