• Litwa
  • 16 lipca, 2015 9:25

Rząd zlecił analizę sytuacji mniejszości narodowych

Po tym, jak rząd zlecił zbadanie sytuacji osób należących do mniejszości narodowych na Litwie, Ministerstwo Kultury ogłosiło odpowiedni przetarg.

BNS
Rząd zlecił analizę sytuacji mniejszości narodowych

Fot. zw.lt

Ministerstwo wskazuje, że celem badania będzie analiza potrzeb osób należących do mniejszości narodowych zamieszkałych na Litwie, związanych z ich integracją ze społeczeństwem kraju – pisze dziennik „Lietuvos žinios“.

Po dokonaniu oceny sytuacji zostanie przygotowany specjalny Program Zachowania Tożsamości Mniejszości Narodowych i Integracji ze Społeczeństwem Litewskim na lata 2016-2022.

W trakcie badania ankietowani będą mieszkańcy Wilna i rejonu wileńskiego, Solecznik, Wisagini i Kłajpedy.

PODCASTY I GALERIE