• Litwa
  • 15 stycznia, 2014 14:25

Rząd zatwierdził Ustawę o wprowadzeniu euro

Na środowym posiedzeniu rząd RL zaaprobował projekt Ustawy o wprowadzeniu euro. Teraz projekt powędruje do Sejmu.

BNS
Rząd zatwierdził Ustawę o wprowadzeniu euro

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Zgodnie z projektem, po wprowadzeniu euro w Centralnym Banku Litwy (Lietuvos bankas) bezterminowo i bezpłatnie będzie można wymienić dowolną sumę litów. Natomiast na poczcie i w bankach komercyjnych walutę będzie można wymienić w ciągu 6 miesięcy.
Następnie, przez kolejne pół roku, wymiana będzie odbywała się w filiach banków komercyjnych, zatwierdzonych przez Centralny Bank Litwy.

Po upływie 6 miesięcy od wprowadzenia euro za wymianę monet litów i centów litewskich, banki mogą wprowadzić prowizję, albo je nie wymieniać. Bank Centralny będzie wymieniać monety bezpłatnie i bezterminowo.

W oparciu o rozwiązanie Łotwy, banki mogą żądać, by klient, który chce wymienić na euro 15 tys. litów, informował placówkę zawczasu. Poczta Litewska będzie mogła ustalić inny limit kwoty.

Wymiana litów zdeponowanych na kontach bankowych będzie bezpłatna.

Zasada podawania dwóch cen towarów i usług zacznie obowiązywać po upływie 30 dni od ustalenia kursu wymiany lita na euro przez Radę Unii Europejskiej i w terminie 6. miesięcy od dnia wprowadzenia euro. Obowiązek podwójnego podawania cen ma chronić konsumentów przed ewentualnymi nadużyciami ze strony sprzedawców.

Rozliczenia w dwóch walutach będą prowadzone w terminie 15 dni od wprowadzenia euro, zaś reszta będzie wydawana w euro.

PODCASTY I GALERIE