• Litwa
  • 7 października, 2022 14:18

Rząd zatwierdził projekt budżetu na rok 2023

W piątek rząd przedstawił projekt budżetu państwa na 2023 rok. Przewidywane w nim zmiany będą miały wpływ na dochody i wydatki mieszkańców na energię elektryczną i gaz. Zostanie on przedstawiony Sejmowi w przyszłym tygodniu.

BNS
Rząd zatwierdził projekt budżetu na rok 2023

fot. BNS/ Irmantas Gelūnas

Dochody budżetu państwa wzrosną w przyszłym roku o 3,4% (510 mln EUR) i razem z funduszami Unii Europejskiej wyniosą 15,62 mld EUR, a wydatki wzrosną o 6,1% (1,07 mld EUR) do 18,61 mld EUR.

Prognozowany deficyt budżetowy w przyszłym roku wyniesie 4,9%, dług państwa wzrośnie do 43% produktu krajowego brutto (PKB).

Na łagodzenie wpływu wzrostu cen energii na mieszkańców i przedsiębiorstwa przeznaczono 1,930 mld EUR, z czego 812 mln EUR przeznaczono dla mieszkańców, a 446 mln EUR planuje się przeznaczyć na rekompensaty dla przedsiębiorstw za część ceny energii elektrycznej.

W pierwszej połowie roku państwo obiecuje zrekompensować mieszkańcom publiczną cenę energii elektrycznej do tego stopnia, by nie przekroczyła ona 28 centów za kilowatogodzinę, aw drugiej – 33 centy.

Przedsiębiorcy otrzymaliby rekompensatę z budżetu państwa za połowę ceny prądu przekraczającą 24 centy za kilowatogodzinę ceny energii elektrycznej w ostatnim kwartale tego roku i 28 centów w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Również pobór podatków zostanie zawieszony do końca kwietnia dla firm, których koszty energii wynoszą co najmniej 10%.

W przyszłym roku planuje się wydać 1,552 mld EUR na zwiększenie dochodów ludności, 275 mln EUR na bezpieczeństwo, a inwestycje w różnych obszarach z różnych źródeł finansowania powinny przekroczyć 2,9 mld EUR.

Proponuje się, aby minimalna miesięczna pensja w 2023 roku wyniosła 840 EUR, tj. 110 EUR lub około 15% więcej niż w tym roku.

W tym samym czasie kwota dochodu wolnego od podatku również powinna wzrosnąć, osiągając 625 EUR, czyli o 85 EUR lub o ok. 16% wyższa niż w tym roku.

W wyniku obu zmian minimalna miesięczna pensja powinna wzrosnąć o 83 EUR, czyli 633 EUR netto.

Szacuje się, że średnia emerytura powinna wynieść 542 EUR w 2023 roku (o 60 EUR więcej niż w czerwcu 2022 roku).

Od 2023 r. podstawowe świadczenie socjalne wyniesie 49 EUR. W rezultacie wzrosną pieniądze na dzieci, ryczałt na dziecko, ryczałt dla kobiety w ciąży itp.

PODCASTY I GALERIE