• Litwa
  • 8 kwietnia, 2015 14:16

Rząd walczy z korupcją w sektorze publicznym

Rząd zaproponował w środę przyjęcie przez sejm poprawek od ustawy, które zapewniłaby poufność osobom zgłaszającym o korupcji, bądź wykroczeniach funkcjonariuszy i urzędników.

BNS
Rząd walczy z korupcją w sektorze publicznym

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Proponowane poprawki miałyby zapewnić ochronę danych osobowych w przypadku zgłaszania naruszeń pracowników sektora publicznego.

Ponadto zgodnie z poprawkami ochrona danych osobowych miałaby być zapewniona podczas postępowania administracyjnego. Zgłaszający o korupcji byliby przesłuchiwani pod nieobecność innych uczestników postępowania.

Rząd podkreśla, że zeznania anonimowych świadków nie mogą być decydujące i ostateczne na których opiera się sąd.

Nowe poprawki mają wpłynąć na zmniejszenia korupcji w sektorze publicznym.

Zgodnie z ubiegłorocznymi badaniami tylko 18 proc. mieszkańców kraju, 36 proc. szefów spółek i 29 proc. urzędników państwowych zgłosiłoby korupcję.

PODCASTY I GALERIE