• Litwa
  • 22 sierpnia, 2013 9:15

Rząd walczy z korupcją. Narodowy Program Zwalczania Korupcji na lata 2011-2014

Rząd zaakceptował propozycje Juozasa Bernatonisa, dotyczące aktualizacji Narodowego Programu Zwalczania Korupcji na lata 2011-2014. Umożliwią one efektywniejszą walkę z rozpowszechnionym obecnie zjawiskiem korupcji.

zw.lt
Rząd walczy z korupcją. Narodowy Program Zwalczania Korupcji na lata 2011-2014

Zgodnie z postanowieniem Sejmu, projekt ma na celu zmianę i uaktualnienie programu, dzięki czemu zapewni on aktywniejszą i skuteczniejszą walkę z korupcją. Aktualizowanie programu i wprowadzenie w życie jego założeń wpłyną na zmniejszenie korupcji w działalności jednostek gospodarczych.

„Główne zmiany i uzupełnienia w planie tego programu koncentrują się na wdrożeniu nowych i sprecyzowanych działań, które mają zapewnić bardziej przejrzystą organizację przetargów publicznych oraz ich należytego wykonania. Zmiany te zapewnią zatem przejrzystą i sprawiedliwą konkurencję” – podkreśla minister sprawiedliwości Juozas Bernatonis.

Zmiany mają na celu zapewnienie warunków dla przejrzystego nabywania preparatów leczniczych, jak też przyrządów i akcesoriów medycznych. Wpłyną one na reglamentację udzielania płatnych usług opieki zdrowotnej, zapewnią racjonalne wykorzystywanie środków z budżetu państwa w dziedzinie opieki zdrowotnej.

Ponadto, program proponuje stworzenie systemu informowania pacjenta, dzięki któremu każdy pacjent, który uzyska specjalistyczną usługę ambulatoryjną w zakresie opieki zdrowotnej, będzie mógł za pośrednictwem internetu znaleźć informacje na temat cen usług za poprzedni rok kalendarzowy, opłaconych przez obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne ze środków z budżetu państwa. Ma to na calu zmniejszenie łapówek lekarzom.

Padła również propozycja wprowadzenia w życie nowych działań, które pomogłyby wyeliminować założenia korupcji w procedurze ustalania niepełnosprawności, zapewniając przejrzyste i obiektywne ustalenia poziomu zdolności do pracy, poziomu niepełnosprawności oraz ustalenia potrzeb specjalnych.

Powyższe uzupełnienia Narodowego Programu Zwalczania Korupcji na lata 2011-2014, zaproponowane przez ministra sprawiedliwości musi zaakceptować Sejm.

PODCASTY I GALERIE