• Litwa
  • 17 czerwca, 2015 16:08

Rząd trzykrotnie zwiększył wypłaty dla poborowych

Na dzisiejszym posiedzeniu Rząd Litwy zwiększył wysokość świadczeń, które będą wypłacane żołnierzom odbywającym obowiązkową służbę wojskową. Wysokość wypłat przeznaczonych na wydatki bytowe wzrośnie od 1 do 3,7 wielkości podstawowej wypłaty socjalnej (od 38 do 140,6 euro).

BNS
Rząd trzykrotnie zwiększył wypłaty dla poborowych

Fot. BFL/Šarūnas Mažeika

„Celem projektu jest przyciągnięcie jak największej liczby osób do odbycia obowiązkowej służby wojskowej ochotniczo, zwiększenie motywacji tych osób i zapewnienie sprawiedliwej wielkości wypłat przeznaczonych na wydatki bytowe” – mówił minister ochrony kraju Juozas Olekas.

Rząd postanowił także, że za wzorową służbę będą wypłacane premie w wysokości 3,7 wielkości podstawowej wypłaty socjalnej.

Świadczenie na wydatki bytowe będzie wypłacane wszystkim poborowym – niezależnie od tego, czy do odbycia służby zgłosili się na ochotnika, czy też otrzymali wezwanie.

Ustawa o poborze przewiduje, że w zależności od oceny służby poborowego, co miesiąc będzie gromadzona specjalna wypłata, która zostanie wypłacona po zakończeniu służby. Osobom, których służba będzie oceniana celująco, miesięcznie zostanie przyznana wpłata w wysokości 152 euro, dobrze – 114 euro, zadowalająco – 76 euro. Fundusz wzrośnie o jedną czwartą, jeżeli poborowy uzupełni szeregi wojska dobrowolnie.

W chwili obecnej do ochotniczej służby wojskowej zgłosiło się 1885 osób w wieku od 18 do 38 lat.

PODCASTY I GALERIE