• Litwa
  • 25 lutego, 2015 14:22

Rząd sprzeciwia się bezpośrednim wyborom starostów

Po dzisiejszym posiedzeniu, rząd wyraził sprzeciw, aby starostwie byli wybierani w wyborach bezpośrednich. W opinii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jest to sprzeczne z Konstytucją RL.

BNS
Rząd sprzeciwia się bezpośrednim wyborom starostów

Fot. BFL/ Andrius Ufartas

Zgodnie z wnioskami przedstawionymi przez MSW, starosta jako urzędnik państwowy byłby podwładny urzędnikowi samorządowemu – dyrektorowi administracji, co jest sprzeczne z założeniami konstytucji.

,,Kształtowanie samorządności powinno się odbywać systematycznie, a nie tylko zmieniając status starosty (…)’’ – napisano w uzasadnieniu MSW.

PODCASTY I GALERIE