• Litwa
  • 11 lutego, 2014 15:32

Rząd rozdysponuje środki unijne

Rząd rozpoczyna rozdysponowywanie ponad 6 mlrd 700 mln euro przyznanych przez Unię Europejską środków finansowych, które Litwa otrzyma z funduszy strukturalnych w latach 2014-2020.

BNS
Rząd rozdysponuje środki unijne

Fot. BFL/Tomas Urbelionis

„Przyznana duża pomoc nie tylko pozwoli na realizację zamierzeń, ale zapewni również kontynuację realizowanych obecnie projektów, dlatego też powinniśmy jak najszybciej zakończyć wszystkie wymagane procedury, byśmy mogli rozpocząć realizację unijnych inwestycji nowego okresu“ – cytowany jest w komunikacie minister finansów Rimantas Šadžius.

Ministerstwo Finansów przedstawiło rządowi projekt programu działań inwestycyjnych z unijnych funduszy strukturalnych na lata 2014-2020. Projekt będzie omawiany na naradzie rządu już jutro, następnie – uzgadniany z Komisją Europejską.

PODCASTY I GALERIE