Litwa
BNS

Rząd: Rodzina to nie tylko małżeństwo

Rząd zamierza formalnie odrzucić propozycję posłów na Sejm zapisania w Konstytucji Litwy stwierdzenia, że rodzina ma być oparta na małżeństwie, uzasadniając, że może ono być dyskryminujące dla osób, które mieszkają wspólnie bez ślubu.

W grudniu ubiegłego roku sejm rozpoczął dyskusję w sprawie uzupełnienia Konstytucji o stwierdzenia, że „rodzina wywodzi się z małżeństwa” i „rodzina wywodzi się z macierzyństwa i ojcostwa”.

Nieprzychylny wniosek w tej sprawie przygotowało Ministerstwo Opieki Socjalnej i Pracy. W opinii resortu osoby, które zamieszkały wspólnie bez ślubu i nie mają dzieci taki zapis może dyskryminować. Ministerstwo twierdzi również, że takie poprawki do konstytucji byłyby sprzeczne z praktyką Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Co prawda decyzja rządu ma charakter rekomendacji, nie jest wiążąca dla Sejmu i nie stwarza przeszkody do zmiany Konstytucji.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!