• Litwa
  • 9 lipca, 2018 10:15

Rząd RL zastanawia się nad zaskarżeniem decyzji ETPC w sprawie tajnych więzień CIA

Przedstawiciel rządu RL w Europejskim Trybunale Praw Człowieka Karolina Bubnytė rozpoczęła konsultacje z ministerstwami spraw zagranicznych i sprawiedliwości w sprawie możliwego zaskarżenia decyzji ETPC w sprawie tajnych więzień CIA na Litwie.

BNS
Rząd RL zastanawia się nad zaskarżeniem decyzji ETPC w sprawie tajnych więzień CIA

Fot. BNS/Lukas Balandis

Decyzja ma zostać podjęta w II połowie sierpnia.

„To bardzo delikatna sprawa, dlatego są prowadzone konsultacje z MSZ i Ministerstwem Sprawiedliwości. W II połowie sierpnia zostanie podjęta ostateczna decyzja” – poinformowała BNS Karolina Bubnytė.

Strona litewska ma trzy miesięcy na zaskarżenie decyzji.

Pod koniec maja Europejski Trybunał Praw Człowieka oświadczył, że w latach 2005-2006 na Litwie działało tajne więzienie CIA, w którym były przetrzymywane osoby podejrzane o terroryzm.

Z powodu nielegalnego przetrzymywania Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał stronie litewskiej wypłacić Palestyńczykowi Abu Zubaydah 130 tys. euro.

Teraz Abu Zubaydah przebywa w Guantanamo.

Adwokaci Palestyńczyka twierdzili, że w roku 2002 został on zatrzymany w Pakistanie, przetrzymywany w więzieniach na różnych kontynentach, a później został przetransportowany na Litwę.

Prezydent Dalia Grybauskaitė oświadczyła, że Litwa powinna dostosować się do wyroku. „Decyzja Trybunału została przyjęta i jest nieprzechylna Litwie. Jest rysa na wizerunku. Jesteśmy zobowiązani Europejską Konwencją Praw Człowieka do wykonywania wyroków” – napisała w oświadczeniu.

Litwa jest jednym z trzech krajów Europy Środkowej (obok Rumunii i Polski) w których – według organizacji praw człowieka i adwokatów osób przetrzymywanych przez CIA – działały tajne więzienia. Na Litwie więzienie miało znajdować w ośrodku jeździeckim pod Wilnem w miejscowości Antaviliai.

PODCASTY I GALERIE