• Litwa
  • 25 lipca, 2018 13:47

Rząd RL przekaże uczniom z Ukrainy prawie 50 tys. euro

Rząd Litwy przekaże na pobyt uczniów ze wschodniej Ukrainy 48 tys. euro.

BNS
Rząd RL przekaże uczniom z Ukrainy prawie 50 tys. euro

Fot. Roman Niedźwiecki

Dzięki tej kwocie 15 uczniów wraz z nauczycielem z Ukrainy mogło uczyć się i przebywać na Litwie w ciągu roku.

Litwa realizuje kilka projektów na rzecz ukraińskich dzieci.

Od 2014 roku przyjmuje grupy uczniów z obwodu donieckiego i łuhańskiego.

PODCASTY I GALERIE