• Litwa
  • 21 sierpnia, 2013 16:48

Rząd RL: Nie dla większej emerytury dla księży

Rząd Litwy nie zgadza się na zwiększenie emerytur dla duchownych. Początkowo Sejm zaaprobował wniosek grupy posłów w sprawie zwiększenia świadczeń dla osób duchownych na emeryturze lub z orzeczoną niepełnosprawnością.

Rząd RL: Nie dla większej emerytury dla księży

Dzisiaj (21 sierpnia) jednak na posiedzeniu rządu wniosek został odrzucony. Premier Algirdas Butkewičius powiedział, że kwestia ta będzie ponownie rozpatrywana w przyszłości, ponieważ w budżecie na 2014 rok nie ma odpowiednich środków finansowych.

Według danych Ministerstwa Opieki Socjalnej i Pracy zwiększenie świadczeń emerytalnych duchownym łączyłoby się z wydatkiem rzędu 2 milionów litów.

W czerwcu grupa posłów z rożnych frakcji sejmowych zarejestrowała poprawki do Ustawy o państwowych świadczeniach, w których zaproponowano wszystkim duchownym tradycyjnych religii zwiększenie emerytur trzykrotnie.

Obecnie duchowny, który osiągnął wiek emerytalny, otrzymuje od państwa emeryturę w wysokości 360 litów.

Inicjatywa powstała po tym, jak kardynał Audrys Juozas Bačkis po odejściu na emeryturę, zgodnie z obecnym ustawodawstwem ma otrzymywać tylko 200 litów świadczenia.

PODCASTY I GALERIE