• Litwa
  • 9 czerwca, 2021 14:57

Rząd przyznał rentę wdowie po Glaveckasie

W środę rząd przyznał Rūcie Rutkelytė wdowią rentę po sygnatariuszu Aktu Odrodzenia Niepodległości Litwy i parlamentarzyście Kęstutisie Glaveckasie. Zmarł on 30 kwietnia b.r.

zw.lt
Rząd przyznał rentę wdowie po Glaveckasie

Ministerstwo Opieki Społecznej i Pracy, na wniosek Kancelarii Sejmu, zaproponowało wypłacanie renty od daty śmierci posła, czyli od 30 kwietnia.

Renta wdowia po sygnatariuszu stanowi jedną czwartą renty sygnatariusza, tj. 332 euro miesięcznie. Renta nie jest płacona, jeśli małżonek zmarłego sygnatariusza ma dochody od których odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne.

Wysokość renty określa rząd, a wypłacana jest przez przez Kancelarię Sejmu ze środków budżetu państwa.

Według Ministerstwa obecnie rentę wdowią po sygnatariuszu otrzymuje 2o osób.

na podst. BNS

PODCASTY I GALERIE