• Litwa
  • 5 grudnia, 2013 14:58

Rząd „przeoczył aspekt moralny”

Rząd rozważa możliwość ponownego rozpatrzenia kwestii przyznania emerytur państwowych osobom, które w czasie Holocaustu ratowały Żydów i przyznaje, że "przeoczono aspekt moralny".

BNS
Rząd „przeoczył aspekt moralny”

Fot. BFL/Kęstutis Vanagas

Kanclerz rządu Alminas Mačiulis powiedział dzisiaj agencji BNS, że premier nie podpisał jeszcze projektu uchwały, w której apeluje się do Sejmu, by nie uznawał osób, które ratowały Żydów, za uczestników walk o wolność.

Projekt uchwały może zostać zwrócony do omawiania na najbliższym posiedzeniu, ponieważ nie ma pod nim podpisu premiera. Technicznie jest to możliwe.

Gabinet Ministrów zaproponował wczoraj Sejmowi, by na razie nie omawiała ustawy, która nadawałaby status uczestnika walk o wolność osobom, które w czasie wojny ratowały Żydów. Osoby te mogłyby wówczas otrzymywać emerytury państwowe. W załączniku do wniosku rządu podano, że gdyby 180 pozostałych przy życiu osób, które ratowały Żydów uznać za bojowników o wolność, na wypłacenie im emerytur państwowych potrzeba by było co roku dodatkowo 860 tysięcy litów.

Premier Algirdas Butkevičius oświadczył dzisiaj, że był zdziwiony przyjętą przez kierowany przez siebie rząd decyzją i obiecał, że wróci do tej kwestii.

PODCASTY I GALERIE