Litwa
BNS

Rząd przeciwny zakazowi aborcji

Ministerstwo Zdrowia sugeruje rządowi, by ten nie popierał rozpatrywanego w sejmie projektu dotyczącego zakazu aborcji. Autorem projektu jest Akcja Wyborcza Polaków na Litwie.

Projekt wniosków rządu, który gabinet ministrów omówi w poniedziałek, zakłada, że proponowane poprawki „zawężają prawo kobiety do życia prywatnego”, poza tym możliwie przeczą doktrynom Sądu Konstytucyjnego, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz orzecznictwu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Poza tym – jak sugeruje Ministerstwo Zdrowia – w projekcie poprawek jest wiele twierdzeń o charakterze deklaratywnym oraz oceniającym, a także nieścisłości w terminologii.

Sejm w pierwszym czytaniu zaaprobował projektowi Ustawy o życiu poczętym, przygotowanemu w większości przez posłów AWPL. Zgodnie z projektem, lekarz mógłby przerwać ciążę tylko w przypadku, gdy stanowi ona zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety lub gdy istnieją „uzasadnione podejrzenia”, że ciąża powstała w wyniku gwałtu. Aborcji dokonać można byłoby przed upływem 12 tygodnia.

Obecnie na Litwie można przerwać ciążę przed upływem 12 tygodni bez spełniania dodatkowych warunków. W Unii Europejskiej zakaz aborcji obowiązuje w Polsce, w Irlandii i na Malcie.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!