• Litwa
  • 30 sierpnia, 2019 10:45

Rząd proponuje 60 euro na dziecko zamiast 70

Rząd proponuje zwiększyć pieniądze dziecka do 60 euro. Jest to o 10 euro mniej niż przewiduje umowa koalicyjna, zawarta między czterema współrządzącymi partiami. Zwiększenie pieniędzy na dziecko było między innymi jednym z głównych postulatów Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin przy dołączeniu do koalicji rządzącej.

BNS
Rząd proponuje 60 euro na dziecko zamiast 70

Fot. BNS/Žygimantas Gedvila

Politycy zapowiadają, że w tej kwestii między partnerami koalicji dojdzie do zatargów. Rząd tłumaczy, że środki na dziecko zostały zmniejszone w związku z groszą prognozą gospodarczą na przyszły rok.

Rząd przedstawił pod obrady jesienne sesji parlamentu propozycję zwiększania pieniędzy na dziecko z 50 do 60 euro. Dla rodzin wielodzietnych i słabousytuowanych kwota ta ma wynieść 100 euro.

Kolejną propozycją rządu jest zwiększenie jednorazowego świadczenia dla kobiet w ciąży z 76 do 250 euro.

PODCASTY I GALERIE