• Litwa
  • 11 sierpnia, 2016 17:24

Rząd popiera związki partnerskie

Rząd zaaprobował projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, który legalizuje związki partnerski.

BNS
Rząd popiera związki partnerskie

Fot. BFL Andrius Ufartas

Przed rokiem zostało przeprowadzone badanie socjologiczne, które pokazało, że 84 proc. mieszkańców naszego kraju popiera tego typu związki.

Projekt przewiduje, że związek może byc zawarty tylko pomiędzy kobieta a mężczyzną, którzy nie są rodzeństwem, nie mają zawartego ze sobą związku małżeńskiego oraz nie są w związku partnerskim z innymi osobami.

Uprawomocnienie związków partnerskich byłoby aktualne dla ok. 200 tys.mieszkańców Litwy, ponieważ badania pokazują, że w całym państwie ok. 100 tys.par żyje bez ślubu.

Jeżeli Sejm potwierdzi projekt, ułatwiłoby to wielu związkom rozwiązanie szeregu problemów natury praktycznej, takich jak: dysponowanie wspólnym majątkiem, utrzymanie potomków, ochrona interesów dzieci urodzonych poza małżeństwem, podział majątku po śmierci jednego z partnerów etc.

PODCASTY I GALERIE