• Litwa
  • 24 listopada, 2014 15:41

Rząd popiera powołanie Departamentu Mniejszości Narodowych

Od lipca przyszłego roku wznowi pracę Departament Mniejszości Narodowych, który został zlikwidowany przed czterema laty. Decyzja ta została dziś zaakceptowana podczas narady gabinetu ministrów.

BNS
Rząd popiera powołanie Departamentu Mniejszości Narodowych

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Potrzebę powołania Departamentu Mniejszości Narodowych przewiduje m.in. umowa koalicji rządzącej. Jej zadaniem będzie stały kontakt z przedstawicielami mniejszości, analiza i kształtowanie etnopolityki.

„Problemy mniejszości narodowych wciąż są aktualne dla polityki wewnętrznej Litwy, są też kwestią drażliwą w relacjach z niektórymi sąsiednimi państwami” – mówi premier Algirdas Butkevičius. Dlatego też departament ma współpracować z instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i placówkami dyplomatycznymi.

Od 2010 roku za sprawy 154 mniejszości narodowych, które zamieszkują Litwę, jest odpowiedzialne Ministerstwo Kultury. Inne narodowości stanowią 15,8 procenta mieszkańców kraju.

W departamencie ma zostać stworzonych 15 etatów. Jego utworzenie będzie kosztowało około 200 tys. euro.

Decyzja została oficjalnie podjęta dzisiaj na posiedzeniu rządu.

PODCASTY I GALERIE