• Litwa
 • 9 lutego, 2021 15:26

Rząd podał trzy scenariusze złagodzenia kwarantanny

Rząd finalizuje plan złagodzenia kwarantanny, który rząd planuje zatwierdzić w środę po ostatecznych korektach. Wyróżniono scenariusze D, C, B i A (czarny, czerwony, żółty i zielony) w zależności od zachorowalności.

BNS
Rząd podał trzy scenariusze złagodzenia kwarantanny

Fot. scanpix.lt/ Žygimantas Gedvila

W dokumencie podkreślono, że ograniczenia, nawet po osiągnięciu określonych wskaźników zachorowalności, są zwalniane tylko wtedy, gdy osoby są badane w sektorze i spełnione są wymagania dotyczące bezpieczeństwa.

Tylko w przypadku zielonego scenariusza planowano by całkowite zniesienie ograniczeń w przemieszczaniu się między samorządami; we wszystkich innych scenariuszach ruch byłby ograniczony na poziomie krajowym albo samorządowym, zgodnie z ich współczynnikami zachorowalności.

Dzisiaj (9 lutego), na konferencji prasowej premier Ingrida Šimonytė podkreśliła, że ​​obecnie cała Litwa żyje w ramach ograniczeń przewidzianych w scenariuszu C, ale sytuacja się poprawia.

Według danych z Departamentu Statystyki, we wtorek (8 lutego), ogólna zachorowalność w kraju sięga 339 przypadków na 100 tys. mieszkańców.

SCENARIUSZ C

200-500 przypadków koronawirusa na 100 tys. mieszkańców w ciągu dwóch tygodni. 4-10% pozytywnych testów:

 • Otworzą się sklepy niespożywcze z osobnym wejściem z zewnątrz, jeżeli powierzchnia ich lokali handlowych nie przekracza 100 m.kw. Obowiązek ograniczenia przepływu kupujących, zapewniając co najmniej 20 m.kw. na kupującego lub wpuszczanie do środka tylko jednego klienta.
 • Dozwolone świadczenie usług kosmetycznych przy zapewnieniu, że jeden usługobiorca ma co najmniej 20 m.kw. lub usługa jest świadczona tylko jednej osobie na raz.
 • W placówkach medycznych przywracane są planowane świadczenia szpitalne, które do tego czasu były zawieszone lub ograniczone, z uwzględnieniem zwolnionych łóżek COVID-19 oraz zapewnienia szczepień, badań i rozmieszczenia osób.

150–200 przypadków na 100 tys. mieszkańców w ciągu dwóch tygodni. 4-10% pozytywnych testów:

 • Otworzą się sklepy niespożywcze z osobnym wejściem z zewnątrz, jeżeli powierzchnia ich lokali handlowych nie przekracza 200 m.kw. Obowiązek ograniczenia przepływu kupujących, zapewniając co najmniej 20 m.kw. na kupującego lub wpuszczanie do środka tylko jednego klienta.
 • Nauczanie kontaktowe lub mieszane dzieci szkół podstawowych, szczepienie nauczycieli.
 • Odrzucenie zalecenia, aby wpuszczać do przedszkoli tylko te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pracy zdalnej.
 • Dozwolone praktyczne szkolenia kierowców i egzaminy na prawo jazdy, a także aktualizacja dotycząca szkolenia na prawo jazdy.
 • Dozwolone krótkoterminowe wizyty w więzieniach.

100-150 przypadków na 100 tys. mieszkańców. Mniej niż 4 proc. pozytywnych testów:

 • Otworzą się sklepy niespożywcze z osobnym wejściem z zewnątrz, jeżeli powierzchnia ich lokali handlowych nie przekracza 300 m.kw. Obowiązek ograniczenia przepływu kupujących, zapewniając co najmniej 20 m.kw. na kupującego lub wpuszczanie do środka tylko jednego klienta.
 • Dozwolony zostanie mieszany sposób nauczania absolwentów, pozostawia się również możliwość do nauczania zdalnego.
 • Więcej wyjątków w przypadku szkolnictwa wyższego i zawodowego, które wcześniej odbywało się tylko zdalnie, z wyjątkiem zajęć praktycznych lub oceny kompetencji.
 • Odnowi się działalność muzeów, galerii, wystaw i czytelni bibliotecznych. Razem mogą przyjść dwie osoby lub rodzina. W pomieszczeniach zamkniętych obowiązkowe byłoby zapewnienie 20 m.kw. na osobę lub przyjęcie tylko jednego gościa.
 • Imprezy i wydarzenia kulturowe nie wysiadając z samochodu.

SCENARIUSZ B

50–100 przypadków na 100 tys. mieszkańców. Mniej niż 4 proc. pozytywnych testów:

 • Bliższe kontakty są dozwolone dla dwóch stałych gospodarstw domowych oraz osobiste uroczystości i wspólne spacery.
 • Dozwolone jest świadczenie wszystkich usług, jeśli na osobę zapewniono co najmniej 10 m. kw. lub przy przyjęciu jednej osoby, z wyjątkiem placówek gastronomicznych, w których obowiązuje ograniczenie w zakresie dostarczania posiłków wyłącznie na wynos.
 • Handel jest dozwolony zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, pod warunkiem, że na osobę zapewniono 20 m. kw. albo wpuszczanie do środka tylko jednego klienta.
 • Odnowiona edukacja dla wszystkich pozostałych uczniów jest organizowana w sposób mieszany lub na odległość.
 • Dopuszcza się wznowienie edukacji pozaformalnej w grupach do pięciu osób.
 • Dopuszczane są indywidualne treningi z trenerem, zajęcia rekreacyjne na otwartej przestrzeni.
 • W miejscach publicznych dozwolone są spotkania do 5 osób.

25-50 przypadków na 100 tys. mieszkańców. Mniej niż 4 proc. pozytywnych testów:

 • Dozwolone jest otwarcie kawiarni na świeżym powietrzu.
 • Powierzchnia wymagana do handlu na osobę zostanie zmniejszona do 15 kw.m.
 • Dozwolone usługi rekreacyjne dla centrów odpoczynkowych.
 • Przejście na kształcenie mieszane dotyczące szkolnictwa wyższego i zawodowego.
 • Wszystkie ograniczenia dotyczące edukacji pozaformalnej zostaną usunięte.
 • Zajęcia kulturalne, sportowe i rekreacyjne w zamkniętej przestrzeni są dozwolone, jeśli jedna osoba ma co najmniej 10 m.kw.

SCENARIUSZ A

 • Maski nie są już obowiązkowe w otwartej przestrzeni.
 • Zniesione są ograniczenia zgromadzeń i bliskich kontaków.
 • Zniesione zostają zakazy przemieszczania się między samorządami, zaleca się jednak tego nie robić.
 • Edukacja kontaktowa w szkołach została całkowicie odnowiona.
 • Kawiarnie mogą przyjmować gości w pomieszczeniach zamkniętych i otwartych.
 • Imprezy i wydarzenia kulturowe są dozwolone w pomieszczeniach zamkniętych dla maksymalnie 50 osób oraz w otwartych przestrzeniach dla maksymalnie 100 osób.
 • Powierzchnia wymagana do handlu na osobę zostanie zmniejszona do 10 kw.m.
PODCASTY I GALERIE