• Litwa
  • 24 kwietnia, 2013 10:43

Rząd planuje wprowadzenie euro w 2015 r. Prace na kilku szczeblach

Rząd Litwy zatwierdził plan działań, mający na celu wprowadzenie euro w 2015 roku. Plan zakłada powołanie komisji koordynacyjnej i specjalnych grup roboczych.

BNS
Rząd planuje wprowadzenie euro w 2015 r. Prace na kilku szczeblach

Minister finansów Rimantas Šadžius poinformował, że prace nad wprowadzeniem euro będą się odbywały na kilku szczeblach: strategicznym, koordynacyjnym i eksperckim.

Zostanie powołanych kilka grup roboczych, które zadbają o przygotowanie poszczególnych sektorów: gospodarczego, socjalnego, prawnego do wprowadzenia waluty unijnej. Skorygowany zostanie również narodowy plan wprowadzenia euro z 2005 r.

W celu uniknięcia wzrostu cen w wyniku przystąpienia do strefy euro, rząd rozważa możliwość zawarcia porozumienia z handlowcami. Wiele uwagi zamierza się poświęcić popularyzacji waluty unijnej w społeczeństwie, gdyż obecnie wprowadzenie euro na Litwie popiera tylko trzecia część mieszkańców kraju.

Litwa miała zamiar wprowadzić euro już w roku 2007, ale nie było to możliwe z powodu wysokiej inflacji.

Zgodnie z prognozami PKB Litwy w tym roku ma wynieść 3,1 proc., czyli tyle samo co inflacja.

PODCASTY I GALERIE