• Litwa
  • 3 sierpnia, 2015 12:18

Rząd nie zgadza się na bezpośrednie wybory starostów

Na poniedziałkowym posiedzeniu rząd nie zaaprobował bezpośrednie wybory starostów gmin.

BNS
Rząd nie zgadza się na bezpośrednie wybory starostów

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Premier Algirdas Butkevičius poinformował dziennikarzy, że przyjmując odpowiednią decyzję rząd kierował się również opinią Zrzeszenie Samorządów i Starostów. Premier podkreślił, że mer rejonu kształtuje strategię samorządu i dlatego powinien mieć wpływ na współpracowników.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych twierdzi, że funkcja starosty nie polega na kształtowaniu samodzielnej polityki. „Podstawową funkcją starostw i starostów polega na zapewnieniu sprawnego świadczenia usług publicznych na szczeblu gminy, a nie reprezentowanie interesów wspólnoty mieszkańców poprzez kształtowanie samodzielnej polityki” – napisano w oświdczeniu.

Zdaniem rządu w zarejestrowanym w sejmie projekcie nie jest precyzyjnie ustalony status starostów.

Projekt sejmowy zakłada, że starosta będzie wybierany na czteroletnia kadencję. W bezpośrednich wyborach będą mogli uczestniczyć obywatele Litwy oraz osoby ze stałym pobytem, którzy zamieszkują w danej gminie. Projekt przewiduje również, że gminy będą dysponowały własnym budżetem.
Obecnie starości są etatowymi pracownikami samorządu.

PODCASTY I GALERIE