• Litwa
  • 18 stycznia, 2023 14:35

Rząd Litwy zerwał umowę o współpracy z Białorusią

W środę rząd Litwy podjął decyzję o wypowiedzeniu podpisanej 16 lat temu umowy z Białorusią o zasadach współpracy transgranicznej.

BNS
Rząd Litwy zerwał umowę o współpracy z Białorusią

„Czy byłyby uwagi nt. potępienia czegoś, co nie działa?” – pytała na spotkaniu premier Ingrida Šimonytė.

Wobec braku uwag wniosek został przyjęty w drodze konsensusu.

Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które zainicjowało ten proces, realizacja porozumienia nie jest możliwa w obecnej sytuacji geopolitycznej i nie będzie możliwa w najbliższej przyszłości.

Wiceminister spraw wewnętrznych Arnoldas Abramavičius mówił wcześniej, że taka wola polityczna jest ważna, bo sytuacja, w której umowa o współpracy obowiązuje, jest nienormalna.

Zgodnie z projektem wygasa umowa między rządami Litwy i Białorusi podpisana w Wilnie 1 czerwca 2006 roku, określająca obszary współpracy transgranicznej.

Litwa i Białoruś zgodziły się współpracować w zakresie infrastruktury, ochrony środowiska, efektywnego wykorzystania zasobów energetycznych, turystyki, rekreacji, sportu, dziedzictwa kulturowego, edukacji, infrastruktury biznesowej, ruchu pojazdów i pasażerów przez granicę itp.

Oba kraje zgodziły się również na wymianę informacji i udzielanie pomocy na granicy w przypadku naturalnych i technogennych sytuacji nadzwyczajnych.

Porozumienie to obejmuje również współpracę w ramach euroregionów.

Już po wyborach prezydenckich na Białorusi w 2020 roku, których wyników nie uznaje Zachód, litewski rząd przyjął decyzję protokolarną w sprawie wstrzymania płatności dla białoruskich partnerów uczestniczących we wspólnych projektach.

PODCASTY I GALERIE