• Litwa
  • 26 października, 2015 13:53

Rząd chce zwolnić wspólnoty religijne od płacenia podatku

Wszystkie wspólnoty religijne miałyby być zwolnione od płacenia podatku gruntowego. Z taką propozycją wystąpił dzisiaj rząd.

BNS
Rząd chce zwolnić wspólnoty religijne od płacenia podatku

Fot. Ryszard Sudenis

Dzisiaj od podatku gruntowego zwolnione są tylko wspólnoty katolickie.

Obecnie na Litwie jest przyznanych osiem wspólnot religijnych: kościół katolicki obrządku łacińskiego, greckokatolickiego, ewangelicko-luterański, ewangelicko-reformowany, kościół prawosławny, wspólnota staroobrzędowców, judaizm, wspólnota muzułmanów – sunnitów, a także Karaimowie.

PODCASTY I GALERIE