• Litwa
  • 16 października, 2018 16:28

Rządzący chcą zwiększyć ,,pieniądze na dziecko”

Rząd wyraził zgodę na zwiększenie ,,pieniędzy na dziecko” do 50 euro.

BNS
Rządzący chcą zwiększyć ,,pieniądze na dziecko”

Fot. Małgorzata Kozicz

Obecnie tzw. świadczenie na dziecko wynosi 30 euro miesięcznie. Zgodnie z postanowieniem rządu pieniądze dziecka otrzymają również osoby w wieku 16-18 lat nawet jeżeli wstąpili w związek małżeński albo złożyli prawną deklarację samodzielności, a także bez względu na stan finansowy rodziny.

Opiekunom o niskich dochodach i rodzinom wielodzietnym przysługują także dodatkowe zasiłki.

Na zwiększenie zasiłków na dzieci Ministerstwo Opieki Socjalnej i Pracy będzie dodatkowo potrzebować ponad 130 milionów euro. Ogólna kwota płaconych pieniędzy na dziecko w przyszłym roku wyniesie ponad 350 milionów euro.

Akceptacja budżetu

Rząd zaakceptował projekt ustawy budżetowej na przyszły rok. Dokument zakłada nadwyżkę finansów publicznych w wysokości 0,4 procent PKB.

Wpływy do budżetu w przyszłym roku w porównaniu z rokiem bieżącym mają wzrosnąć o 16,7 proc. do 10 miliardów 587 milionów euro, przy zwiększeniu wydatków o ponad 22 proc. do 11 miliardów 681 milionów euro. Deficyt budżetu państwa w 2019 roku sięgnie ponad miliard i będzie ponad dwukrotnie wyższy niż w roku bieżącym.

„Przyszłoroczny budżet będzie w dużej mierze skierowany na rozwiązanie problemów socjalnych. Po zatwierdzeniu projektu budżetu, zmiany na lepsze odczuje duża część mieszkańców” – mówi premier Saulius Skvernelis. Szef rzadu odnotowuje, że ustawa budżetowa nie jest związana z wyborami, które odbęda się w przyszłym roku.

Jak poinformował premier, w przyszłorocznym budżecie są przewidziane asygnacje dla wszystkich dziedzin, finansowane będzie sześć reform strukturalnych. Według Skvernelisa przyszłoroczny budżet będzie się różnił od tegorocznego głównie tym, że podział środków zostanie dokonany nie tylko z myślą o najbiedniejszych warstwach społecznych.

„Najważniejsze w budżecie są w istocie te reformy strukturalne, które zatwierdził rząd i Sejm, a mianowicie reforma edukacji, opieki społecznej, zdrowia, innowacji i innych ważnych kwestii związanych z poprawą jakości życia mieszkańców i wzrostem dochodów. To jest społecznie odpowiedzialny budżet” – zapewnia Skvernelis.

PODCASTY I GALERIE