• Litwa
  • 22 stycznia, 2014 13:51

Rząd chce przyciągać do kraju siłę roboczą z zagranicy

Rząd zatwierdził wytyczne polityki migracyjnej, które zakładają nie tylko powrót emigrantów do kraju, ale też przyciąganie siły roboczej z zagranicy.

BNS
Rząd chce przyciągać do kraju siłę roboczą z zagranicy

Fot. BFL

W wytycznych wymieniane są priorytetowe kategorie obcokrajowców: cudzoziemcy pochodzenia litewskiego, obywatele Unii Europejskiej, osoby przybywające na Litwę w celach wykształcenia lub naukowych, inwestorzy, osoby przybywające na podstawie zjednoczenia rodziny i in.

W uchwalonym w środę dokumencie gabinet ministrów konstatuje, że w ostatnich latach stopniowo maleje skala emigracji i nieznacznie wzrasta imigracja. Mimo to potencjał emigracyjny pozostaje duży – odnotowują ministrowie.

Autorzy dokumentu dostrzegają konieczność realizowania takiej polityki, która nie tylko przyciągnie siłę roboczą z zagranicy, lecz także będzie skierowana na rozwój ekonomiczny i społeczny Litwy, przyciągania inwestycji i innowacji. Jednocześnie podkreślają potrzebę walki z nielegalną migracją.
„Dążąc do efektywnej integracji obcokrajowców konieczne jest rozwijanie tolerancji w społeczeństwie, kształcenie wielokulturowości, zmniejszanie przejawów ksenofobii, dyskryminacji i rasizmu” – czytamy w dokumencie.

Litwa należy do krajów, gdzie potoki emigracji są dominujące – za granicą mieszka już ponad 0.6 mln obywateli naszego kraju. Na Litwie mieszka z kolei 33,3 tys. obcokrajowców. W większości to obywatele Rosji, Białorusi i Ukrainy.

PODCASTY I GALERIE