• Litwa
  • 21 lutego, 2014 10:18

Rybacy na celowniku inspektorów

W ten weekend w całym kraju będą prowadzone rutynowe kontrole wędkarzy podlodowych. Inspektorzy będa sprawdzali jak są przestrzegane środki bezpieczeństwa i dokumenty uprawniające do wędkowania.

zw.lt
Rybacy na celowniku inspektorów

Fot. BNS/ Lukas Balandis

Zbiorniki wodne w kraju skute lodem. Grubość lodu na płytkich jeziorach przekracza 10 centymetrów, wchodząc na lód głębokich jezior i rzek należy liczyć się z ryzykiem załamania tafli. W związku z tym wędkarze powinni mieć przy sobie specjalną tykę, która pozwoli w wypadku załamania się lodu wydostać się na powierzchnię. Sprzęt ten wśród wękarzy jest zwany „mazuronką“, ponieważ obowiązek jego posadania wprowadził minister środowiska Valentinas Mazuronis. Za brak tyki grozi grzywna w wysokości 200 litów.

Do obowiązków wędkarzy należy również uporządkowanie miejsca połowu ryb. Przed połowem należy uporządkować teren o promieniu 5 metrów od miejsca wędkowania – pozbierać odpady komunalne.

Od 1 stycznia do 20 kwietnia jest zakaz połowu ryb wykorzystując jako przynętę małe rybki. Od 1 lutego do 20 kwietnia będzie obowiązywał zakaz połowu szczupaków. Za złamanie tego przepisu grozi grzywna oraz kara w wysokości 500 litów za każdego szczupaka.

PODCASTY I GALERIE