• Litwa
  • 1 grudnia, 2013 14:40

Ruszyła świąteczna akcja Caritasu ”Dobro nas jednoczy”

W pierwszy dzień adwentu (1 grudnia) ruszyła świąteczna akcja dobroczynna '’Dobro nas jednoczy’' organizowana przez litewski oddział Caritas. W ramach tej akcji zbierane są pieniądze dla osób potrzebujących.

BNS
Ruszyła świąteczna akcja Caritasu ”Dobro nas jednoczy”

Fot. caritas.lt

,,Adwent to czas szczególny, czas skupienia, przemyśleń i modlitwy. Pomyślmy o tych, którzy święta spotkają cierpiąc na brak dóbr materialnych i duchowych’’ – mówi dyrektorka litewskiego oddziału Caritas Janina Kukauskienė.

Każdy może się przyłączyć do świątecznej akcji dobroczynnej nabywając w kościołach lub w oddziałach Caritasu świąteczną świecę. Wspomóc potrzebujących można również wysyłając smsa pod numer 1406 składając przy tym ofiarę w wysokości 5 litów, bądź pod numer 1407 ofiarując 10 litów.

Chętni mogą też przelać pieniądze na konto bankowe litewskiego oddziału Caritas. Akcja ”Dobro nas jednoczy” potrwa do końca grudnia.

PODCASTY I GALERIE