• Litwa
  • 23 listopada, 2018 14:36

Rozwija się współpraca medyczna między Polską a Litwą

W Pałacu Władców między Polską a Litwą zostało podpisane bilateralne porozumienie w zakresie ochrony zdrowia. W uroczystości uczestniczyli ministrowie zdrowia Polski i Litwy Łukasz Szumowski i Aurelijus Veryga.

zw.lt
Rozwija się współpraca medyczna między Polską a Litwą

Fot. Ministerstwo Zdrowia RL

„To porozumienie pozwala w konkretnych aktach prawnych rozwinąć bliską współpracę naukową, badawczą, edukacyjną oraz w zakresie wspólnych projektów badawczych. Podobną umowę niedawno podpisaliśmy z sekretarzem stanu USA. W związku z tym chcielibyśmy, aby nauka i badania oraz wspólne działania chociażby profilaktyczne prowadzić nie tylko wewnątrz kraju, ale również transgraniczne. Bo wiemy, że projekty profilaktyki antytytoniowej czy antyalkoholowej lub problem szczepionek, to nie jest lokalny problem danego kraju, a tylko rozpowszechnia się na całą unie europejską. Warto o tym wspólnie mówić. Warto też prowadzić badania wspólnie. W tej chwili nauka jest dziedziną, gdzie lokalne projekty są mniej istotne niż międzynarodowe” – wyjaśnił cel podpisania umowy Szumowski.

„To oczywiście jest ramowa umowa. Wszystko zależy od tego, jak naukowcy, badacze i lekarze wykorzystają to w praktyce. Chcemy żeby za tym poszły konkretne programy, konkretne badania” – dodał polski minister.

Aurelijus Veryga podkreślił, że dzięki umowie oba kraje osiągną lepsze wyniki w sektorze medycznym. „Nareszcie będziemy mogli wspólnie z najbliższymi sąsiadami tworzyć lepszą przyszłość w medycynie. Ocieplenie relacji między dwoma krajami przyczyni się do polepszenia warunków życia każdego człowieka w Polsce i na Litwie” – oświadczył litewski minister.

PODCASTY I GALERIE