• Litwa
  • 31 stycznia, 2014 11:19

Rozpoczyna się przewodnictwo Litwy w Radzie Bezpieczeństwa ONZ

Od jutra Litwa będzie przewodniczyła Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Nasz kraj będzie przewodniczył radzie w ciągu miesiąca.

zw.lt
Rozpoczyna się przewodnictwo Litwy w Radzie Bezpieczeństwa ONZ

Fot. BFL/Andrius Ufartas

W połowie października Litwa została na okres dwóch lat jednym z dziesięciu niestałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. Była jedynym kandydatem wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Wniosek w tej sprawie Wilno złożyło przed siedemnastu laty. Razem z Litwą do rady zostały wybrane Chile, Arabia Saudyjska, Czad i Nigeria.

Rada Bezpieczeństwa składa się z 15 członków ONZ. Jest to jedyna instytucja, która zgodnie z prawem międzynarodowym może sankcjonować użycie siły zbrojnej. Decyzje podejmowane są większością dziewięciu głosów.

Członkowie niestali nie mogą wetować rezolucji rady, co zastrzeżone jest tylko dla jej pięciu członków stałych – USA, Rosji, Wielkiej Brytanii, Francji i Chin.

PODCASTY I GALERIE