• Litwa
  • 11 maja, 2015 6:00

Rozpoczyna się pobór do wojska

Zgodnie z zatwierdzonym planem, w poniedziałek, 11 maja, rozpoczął się pobór do wojska. W tym roku do czynnej służby wojskowej zostanie powołanych 3 tys. osób.

zw.lt
Rozpoczyna się pobór do wojska

Fot. BFL

Dzisiaj w obecności przedstawicieli społeczeństwa będą tworzone listy tegorocznych poborowych. Później odpowiedzialne jednostki wojskowe będą wysyłały do nich wezwania. Po otrzymaniu wezwania trzeba się stawić w określonej jednostce wojskowej wyznaczonego dnia. Jeśli dana osoba nie otrzymała wezwania, ale znalazła swoje nazwisko na liście, musi stawić się do jednostki w określonym terminie.

Lista poborowych zostanie opublikowana w ciągu dwóch dni na stronach www.kam.lt ir www.karys.lt.

Do sił lądowych zostanie powołanych 2,5 tys. osób, do lotnictwa – 51, a do marynarki wojennej – 50.

PODCASTY I GALERIE